Budujeme partnerstvá
Magyar Slovenčina English

Správy

www.husk-cbc.eu/sk

Vitajte

Vytlačiť
Németh JózsefCelková dlžka Dunaja v Maďarsku je 417 km, z toho 142 km tvorí prirodzenú hranicu medzi našou a Slovenskou republikou. Dlhoročná spolupráca vodohospodárskych pracovníkov oboch krajín je zameraná hlavne na minimalizáciu škôd, ktoré spôsobujú záplavy Dunaja ľuďom žijúcím na brehu Dunaja.

Subkomisia Dunaj z Maďarsko–Slovenskej Vodohospodárskej komisie, na svojom zasadnutí v máji 2010, rozhodla aby obce v záplavových územiach na spoločnom úseku Dunaja v rámci programu ,,Ochrana pred povodňami a revitalizácia ekologickej hodnoty rieky” sa prihlásili do vý berov ho konania.

Na realizácii projektu sa zúčastnilo aj Severo-dunajské Vodohospodárské Riaditeľstvo (Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság ÉDUVIZIG), Slovenský Výskumný ústav vodného hospodárstva (VÚVH) ako generálny partner. Spolupracujú aj Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik a technicko-ekonomická univerzita Budapesť –Odbor vodohospodárské stavby a ekonomie vodného hospodárstva (Budapesti Műszaki és Gazdasádtudományi Egyetem Vízépítési a Vízgazdálkodási Tanszéke BME VVT ).

Cieľom projektu bola analýza z hľadiska ekologického a bezpečnostnrj a ochrany pred povodňami. Správcovské spoločnosti ÉDUVIZIG a SVP za daný úsek Dunaja sú zodpovedné za jeho stav aj za protipovodňovú ochranu daného úseku. Spoločnosti VÚVH a BME VVT s dlhoročnými vedeckými skúsenosťami v oblasti hydrodynamických a morfologických prieskumov z predchádzajúceho výskumu získali značné poznatky a skúsenosti aj v tejto

časti rieky. Cieľom projektu je vypracovanie štúdie, ktorá bude napomáhať pri dlhodobej prevencii, zvýší protipovodňovú bezpečnosť daného úseku rieky a zníži negatívne ekonomické dopady povodní na hospodárstvo a obyvateľstvo zohladňujúc aj zlepšenie ekologického stavu rieky.

Németh József
riaditeľ
Severo-dunajské Vodohospodárské Riaditeľstvo